fisioteràpia i osteopatia roger calbet

fisioteràpia avançada i integració global osteopàtica

NosaltresContactar

Qui sóc i què faig

Sóc en Roger, fisioterapeuta i osteòpata amb més de 20 anys d´experiència en el camp clínic de disfuncions múscul-esquelètiques

Qui sóc i què faig

Diagnòstic acurat, global i tractament adequat

Ús de tècniques específiques de l´aparell locomotor (punts gallet, fibròlisi, McConell, Mulligan,...)

Valoració i abordatge osteopàtic.

Anàlisi videogràfic del moviment i de la cursa amb tapís rodant.

Exercici terapèutic.

Profesionalitat

Sóc fisioterapeuta col.legiat i osteòpata amb la formació completa. Constantment en formació continuada

Individualitat

Valoració i tractament específic, adaptat específicament al pacient

Horari convingut

Flexibilitat horària en funció del pacient

Col.laboració

Tractament dissenyat segons espectatives del pacient

Com ho faig

evidència i integració

Anàlisi de postura i moviment

Establir una valoració estàtico-dinàmica per veure patrons de moviment i disfuncions

Anàlisi de cursa i marxa
Anàlisi de cursa i marxa

Ús de tapís rodant per veure la transferència de les disfuncions en la cursa o la marxa, anàlisi videogràfic

Tècniques de fisioteràpia avançada i evidenciada per transtorns de l´aparell locomotor

McConnell, McKenzie, Mulligan, osteopatia estructural, Tractaments de punts gallet musculars, embenats, neurodinàmica, ...

Exercici terapèutic
Exercici terapèutic

Protocol d´exercicis individualitzat si s´escau

Evolució i seguiment

Establir un seguiment i un pronòstic el més acurat possible

Valoració de transtorns associats

cefaleas, mareig i vertigen, transtorns viscerals, ...